Gh’è là ol diàol in del polér
gh’è là ol diàol in del polér
gh’è là ol diàol in del polér
che l' palpa i póie

A l' palpa i póie e l' bìv zó i öf  (3 v)
de la Gigiòta

E la Gigiòta la fà i gigì  (3 v)
senza i orègie

I gh’è zelade vià st’estàt  (3v)
ol mis de Löi

Tirés indré lassém pissà  (3 v)
la sigarèta

E se só cióch menìm a cà  (3 v)
co la carèta


Dalmine, febbraio 2015