La Stela alpina
O stela alpina regina di fiur, te de
l'alpino te se l'simbol d'amur...

Te che te olet mia cress zo 'n campagna perché
'l to' post l'e doma 'n montagna

te te resistet al bel e brott tep, te che
te campet insema a la parot...

Basada d'e ragio de sul che risplend
laada da l'acqua e segada dal vent
te te se come una stela d'arzent...

Anche se te te che mia culur, de
l'alta montagna te se 'l pio bel fiur...

O stela alpina grassiosa e carina di
noste montagne te se la regina.

 

 
   
La Stella alpina  -  
To sa lèet,
söpèrba,
tra ü ciöf d’èrba;
to sa spórzet,
sigüra,
sö grónde chi fà pura;              
col vént,
co la böféra
to zöghet ontéra,
o di mucc Regina!
Ma öna mà,
öna sacrìlega mà
la ta strapa,
póvra stelina!
La löcia
la montagna,
la caragna:
“Indo sét, o Regina?”.

 
Lüìge Föria