Ai tep, di nòscc nóni
ol Brèmp al curia,
per larg e per longh:
nissü i s' rincorzia,
'l gh'èss oter de fà,
che chèl dè bagnà.

 Scundìcc in di corne,
 chì bei fontanì,
 sens'otra pretesa
 che stà picinì,
 no i ghia dè pensà
 che a... rinfrescà.
 
 Dè sira i copiète,
 i 'ndaa ai seriöi,
 per bìf dè chè l'aqua
 per dàs ü basì,
 vardando la lüna,
 sognando öna cüna.

 Ma adès ol progresso,
 a forsa 'stödià,
 la ést che a biv l'aqua,
 bisogna pissà:
 l'inventa öna tassa
 a ü tàt a la cassa.

 E 'nturèn a i spine,
 'l ve sö i pissadur,
 bütighe dè lüsso
 co i sò albergadur,
 'ndoè s'pissa dè màt,
 pò 's pissa a dè ràt.

 Per San Pelegrì,
 no 's'vèt a girà,
 chi siòre chì siure
 ch'i stanta a pissà,
 ch'i 's grata la pansa,
 chi cor a 'n dè stànsa.

 Ch'i sofre dè càlcoi,
 ma càlcoi sbagliàcc,
 ch'i pissa 'n po tróbe,
 e i dis ch'i è 'nfregiàcc,
 in fì töcc i mai,
 dal có 'nfina ai cai.

E zò ste caràfe,
 matina e mesdé
 con piö ch'i tè sgiunfa,
 con piö la fà bé,
 pò quando l'è tropa,
 o 's pissa o s'is-ciòpa.
 

 In gir e in alberghi,
 contecc comè papa,
 no l'è che ü discors,
 "permès la me scàpa !"
 E sira e matina,
 i parla dè ürina.
 
 E adèss co la lüna,
 tacàcc sota i spine,
 fasendoga l'asen
 a quacc issiurine,
 's pöl sèntès a dì:
 "Mé scàpa 'l pissì !"

 Se a töcc chi chè ansa
 's pöl miga scapaga,
 'spöl sè ! ma 's respònd
 "Pöss prope piö daga",
 "ma 'nsoma 'l mé pàghe,"
 "o 'l pisse 'n di braghe !"

 I pissa in taliano,
 e 'n töcc i dialècc,
 ü qualch per isbaglio,
 i pissa a 'n dèl lècc,
 po' méss, e 'ntrombàcc,
 i dis ch'i è südacc.

 I pissa i Todèsch
 Spagnöi e Francés,
 Inglés, Mericani
 -chè lé 'm sè capés-
 insoma ü bocal
 intèrnasiunal.
 
 O aqua bel'aqua
 dè töte i funtane,
 delissia di bósé,
 cöcagna di rane,
 con té mè contènte,
 dè fà 'n quàlch polènte. 

O aqua 'n botiglia,
se a bièt mè ché spènde,
stà pör a la larga,
te oi bé, ma te ènde,
perchè 'n fi d'la fì,
me pisse a cò 'l vì.Giuseppe Mazza (Felipo) - Poesia tratta
da: "I poeti del
Ducato di P.zza Pontida
(Trascrizione a cura di Dominoni P.)